Apeople staat voor kwaliteit.

Wij zijn lid van de NBBU en zijn NEN 4400-01 en VCU-gecertificeerd.

NBBU

Uitzendbureau Apeople is lid van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn (regionale) markt als geen ander en voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

NEN 4400-1

Het NEN 4400-1 certificaat is het hoogwaardige en onafhankelijke betrouwbaarheidskeurmerk van de Stichting Normering Arbeid. Arbeidsbemiddelingsbureaus met dit betrouwbaarheidskeurmerk hebben hun (personeels)administratie op orde, betalen op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies en de via hen ingehuurde medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland arbeid te verrichten.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stichting Normering Arbeid of neem contact op met een van onze medewerkers.

VCU

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is gebaseerd op de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Het VCU is een veelzijdig en compleet programma waarmee uitzendbedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem, met name op gebied van Milieu en Gezondheid.

Downloads

Lidmaatschap NBBU Apeople

Algemene voorwaarden NBBU

VCU-Certificaat-2018-2022.pdf

Certificaat-NEN-4400-1-20210330

SNA-VerklaringVanRegistratie-13-4-2021.pdf

Certificaat NBBU controle-cao-en-Discr.beleid-positief-2020-2023.pdf

Privacystatement ApeoplePrivacy | Cookies | Wij zijn lid van de NBBU. | © Apeople b.v.
De NBBU controleert en ondersteunt bij het naleven van alle wetten en regels in de flexbranche!