De voordelen van de flexmedewerkers van Apeople

De beste match

Wij weten hoe we de mensen moeten benaderen voor uw vacatures. Uit de sollicitaties zoeken wij altijd de beste match, ook voor uw tijdelijke vacatures!

Zeker niet duurder

Dat flexkrachten duurder zijn, is een fabeltje. De kosten van een flexkracht zijn tot 10 maanden gemiddeld lager dan de kosten van iemand met een contract voor bepaalde tijd. U hoeft niet door te betalen voor ziekteverlof, vakantie, opleiding en andere improductieve uren.

Op uitzendbasis

Bij Apeople kunt u flexibele arbeidskracht op uitzendbasis inhuren, u betaalt dan een uurtarief. Dit tarief is incl. ziekterisico, vakantiegeld en vakantiedagen en alle sociale lasten. Apeople voorziet van bewijs goed betalings gedrag.

Op payrollbasis

Ook kunnen wij medewerkers die u zelf heeft geselecteerd bij u inzetten tegen een gereduceerd tarief.

 Privacy | Cookies | Wij zijn lid van de NBBU. | © Apeople b.v.
De NBBU controleert en ondersteunt bij het naleven van alle wetten en regels in de flexbranche!